Tag: Akarmak or sakarmak kriya

क्रिया – Kriya in Marathi – Sakarmak or Akarmak Kriya

क्रिया क्रिया – वाक्य ज्या वाक्यात समजण्यात येते किंवा केले जाते त्याला क्रिया म्हणतात | आवड – राम चालत आहे सीता स्वयंपाक आहे उपरोक्त शब्दांतून

Read More »
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin